Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 2b – Thị trấn Bằng Lũng – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn

Người phát ngôn: Bà Giá Thị Dịu – Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: CQ: 02813.882363

Email:c0lienco.pgdchodon@backan.edu.vn